Verenmeel wordt geproduceerd door schone veren van bijproducten van slachthuizen te hydrolyseren dieren die geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie (voor en na slachthuis) en verwerkt volgens een goedgekeurde methode. De grondstof is geweest verwerkt in maximaal 24 uur.

Nederlands